Digitala fortkörningsböter på tapeten

Regeringen undersöker möjligheterna att tillåta polisen att hantera böter digitalt. Frågan är skickad på lagrådsremiss. Regeringens förslag innebär bland annat att det blir möjligt att godkänna exempelvis fortkörningsböter elektroniskt med ett mobilt bank-id. Ambitionen är att polisen på det här viset ska få mer tid till att förebygga och bekämpa brott.

En lagrådsremiss är ett utkast till lag som regeringen lämnar till Lagrådet, som granskar att förslaget inte strider mot någon lag.

Annons

Annons

Senaste utgåvan

Annonser