Debattartikel från Bensinskatteuppror.se

Fel på väg!

Det är korkat att skjuta sig själv i foten! Tyvärr inser inte alla riksdagspartier detta enkla faktum. Sverige är ett utpräglat glesbygdsland i Europeiskt perspektiv. 90 % av svenskarnas samlade resande sker på väg. (80 % med privata bilar) Det mesta av varor och gods transporteras på väg. 80 % av tillfrågade företagare motsätter sig höjda transportkostnader (Skop). Det vore klokt att ta hänsyn till vårt ”avståndshandikapp” när man utformar det Svenska skattesystemet. Så är tyvärr inte alltid fallet!

Vi hotas nu av nya byråkratiskt krångliga och dyra skattesystem. Det är inte någonting som påtvingas oss av t ex EU. I stället är det helt hemmasnickrade Svenska förslag. Förslag som, om de genomförs, effektivt kommer att sätta krokben för Svenska exportföretag och slå hårt mot Svenska konsumenter. Tyvärr är det även denna gång människor med ansträngd ekonomi och störst avståndshandikapp som drabbas hårdast.

Den rödgröna oppositionen har hotat med att, om de vinner valet, införa ett helt nytt kilometerskattesystem för tunga vägtransporter och att ytterligare höja den redan för höga dieselskatten med 60 öre litern. Enbart kilometerskatten skall första året tas ut med 4 000 miljoner. Varje tung lastbil som fraktar exportvaror, mat eller byggnadsmaterial skall betala ytterligare 14 kronor milen ovanpå en av, redan nu, världens högsta beskattning av vägtransporter.

Dessa förslag måste stoppas redan innan de har chans att införas, antingen genom att det blir kraftig opposition inom socialdemokraterna eller att se till att oppositionen inte erövrar regeringsmakten. Om Sverige och svenskarna inte skall få ytterligare konkurrensnackdelar gentemot t ex tätbefolkade Centraleuropa måste de här avståndsbaserade nya skatterna stoppas. Vi behöver inte gång på gång sätta krokben för oss själva, den internationella konkurrensen är hård nog ändå. Trots att Sverige klarat den ekonomiska krisen relativt sett mycket bra är svenskens köpkraft inte i behov av fler inhemska punkteringar som avståndsbaserade skatter är.

Dessutom är detta en mycket farlig väg att beträda, både ur ekonomisk och integritetssynpunkt. Om kilometerskattesystemet och den planerade avancerade övervakningen väl införs kommer naturligtvis mycket snart inte bara tunga fordon utan även distributionsbilar och snart andra fordon som personbilar, motorcyklar, arbetsmaskiner, taxi osv att omfattas av systemet. Skatteuttaget på våra nödvändiga transporter kommer att ständigt höjas och vi kommer att hamna i ett integritetsbefriat totalt kontrollsamhälle. Myndigheterna kommer hela tiden veta var vi finns och beskatta oss för det.

Detta är helt fel väg för Sverige och Svenskarna. Eftersom bra, billiga och smidiga landsvägstransporter är ett måste för oss i detta glesbygdshörn av EU måste bensin och dieselskatterna börja sänkas och den nya kilometerskatten stoppas till varje pris!

Kenneth Winsborg

Annons

Annons

Senaste utgåvan

Annonser