Bättre säkerhet vid plankorsningar

Banverket och Vägverket har dragit igång ett samarbete i syfte att skapa en säkrare trafik i plankorsningar. Projektet kallas Plankorsnings-OLA.
Arbetet pågår fram till 14 mars 2006. Då ska förslag på åtgärder kunna presenteras i samband med Banverkets stora säkerhetskonferens.

Säkerheten viktigast
– Säkerhetsarbetet är Banverkets viktigaste prioritering, och det här projektet är en välkommen del i arbetet med att hitta lösningar för plankorsningarna, säger Banverkets generaldirektör Per-Olof Granbom.

Många intressenter
Andra organisationer som deltar i projektet är Branschföreningen Tågoperatörerna, Bombardier Transportation, Järnvägsstyrelsen, Riksförbundet Enskilda vägar, Sveriges Åkeriföretag, Sveriges Kommuner och Landsting, Storstockholms Lokaltrafik.

Metodiskt arbete
OLA är ett arbetssätt för ökad trafiksäkerhet, där aktörer samlas för att tillsammans för-söka bidra till att lösa ett gemensamt problem. Utifrån fakta diskuterar aktörerna förslag till tänkbara lösningar. Genom detta arbetssätt kan var och en visa vilka åtgärder man kommer att genomföra och därmed bidra till en förbättrad trafiksäkerhet.

Annons

Annons

Senaste utgåvan

Annonser