Arkiv X

Antalet registrerade fordon ökar stadigt i Sverige och som en följd av detta ökar behovet av nya registreringsnummer. För att möta behovet inför nu Vägverket nya registreringsnummer med X som begynnelsebokstav. Torsdagen den 24 februari trycktes de första X-skyltarna och cirka 520 000 nya skyltkombinationer står nu på tur.

Varje år registreras cirka 300 000 fordon i Sverige och därmed behövs lika många registreringsnummer. Bokstaven X är tredje sista användbara bokstav i alfabetet, (bokstäverna Å, Ä och Ö kommer inte att användas) men fordonsägare har ingen anledning att oroa sig.

– Det finns ingen risk att Vägverket får slut på registreringsnummer inom en överblickbar framtid, säger Thomas Eriksson, avdelningschef på Vägverkets trafikregister i Örebro. Vi rensar regelbundet vägtrafikregistret för att kunna återanvända tidigare använda registreringsnummer.

Följande bokstavskombinationer med begynnelsebokstav X kommer inte att användas: XTC, XTZ, XXL, XXX och XUK.

Annons

Annons

Senaste utgåvan

Annonser