Ångdrivet från BMW

Med ett innovativt koncept har BMW Group Teknologi- och Utvecklingscenter lyckats återanvända den största och ännu så länge oexploaterade energikällan i bilen: värmen. En minskad bränsleförbrukning med 15 procent och effektökning med 10 kW är resultatet av tester på en fyrcylindrig 1,8 litersmotor när den innovativa stödmotorn förenas med den konventionella. Samtidigt uppmättes upp till 20 Nm högre vridmoment. Den ökade kraften och effektiviteten kommer helt gratis. Anledningen till detta är att energin kommer från avgasvärmen och kylarvätskan, och kostar inte en droppe bränsle.

Turbosteamer – vilket är namnet på projektet – baseras på samma princip som en ångmotor: Vätska hettas upp till ånga som i två kretslopp ger kraft till motorn. Den primära energikällan är ett högtempererat kretslopp som använder avgasvärmen från förbränningsmotorn som energikälla via värmeväxlare. Mer än 80 procent av värmeenergin från avgaserna återanvänds med denna teknik. Avgasångan leds direkt till en expansionsenhet kopplad till drivaxeln på förbränningsmotorn. Det mesta av den återstående värmen absorberas av kylsystemet vilket fungerar som en andra energikälla för Turbosteamer.

Annons

Annons

Senaste utgåvan

Annonser