Allt fler alkoholpåverkade i trafiken

Uppgifterna är ett resultat av djupstudier av dödsolyckor i Värmlands, Västra Götalands och Hallands län. Från 2000 till 2001 har andelen alkohol- eller drogpåverkade ökat från 20 procent till 31 procent.

De allra flesta omkomna alkoholpåverkade förare hade höga alkoholhalter i blodet. På åtta av tio uppmättes 1,0 promille eller mer. Det tyder på att en stor andel var alkoholberoende.

Unga förare dominerar statistiken. I åldersgruppen 25-29 år var en majoritet, 52 procent, av alla dödsolyckor alkohol- och/eller drogrelaterade. Siffran avser åren 1997 – 2001.

I de tre länen omkom tio förare av tung lastbil under åren 1997-2001. Ingen av dessa var alkohol- eller drogpåverkad.

Annons

Annons

Senaste utgåvan

Annonser