64 000 i böter för trafikfarligt sms

Vi kunde nyligen rapportera att Sverige skärper reglerna mot användning av mobiltelefon vid bilkörning. Förare som äventyrar trafiksäkerheten, till exempel genom att skriva sms, riskerar böter från och med den 1 december.

Böter finns redan på straffskalan i amerikanska delstaten Alaska. Där blir straffet högst kännbart för den som blir ertappad med att sms:a under körning. Föraren riskerar fängelse i ett år och en bot på 10 000 dollar, motsvarande knappt 64 000 kronor.

Om förarens fipplande med telefonen också orsakar en olycka blir påföljden betydligt tuffare. Vid en dödsolycka ökar bötesbeloppet till 250 000 dollar, vilket motsvarar ungefär 1,6 miljoner kronor, och fängelsestraffet till 20 år.

Diskutera: Vad tycker du om reglerna i Alaska? Något för Sverige?

Annons

Annons

Senaste utgåvan

Annonser