Ökad risk att krocka med älg

Under hösten ökar risken för allvarliga viltolyckor kraftigt. Orsaken är älgens brunst, högsäsongen för jakt och svampplockning samt siktskymmande mörker. Var åttonde minut sker en viltolycka i Sverige i genomsnitt, och på hösten är risken särskilt stor. Under 2021 inträffade över 65 000 viltolyckor i trafiken. Sedan 2012 har olyckorna ökat med närmare 40 procent.

– På hösten bör du vara särskilt uppmärksam, då risken för viltolyckor är stor. Jakt, bär- och svampplockning liksom brunst gör att djuren hålls i rörelse. Dessutom börjar det bli mörkare ute, vilket gör det svårare att se viltet längs vägarna, säger Tony Gunnarsson, sakkunnig i trafiksäkerhet på Riksförbundet M Sverige.

Under hösten ökar antalet viltolyckor kraftigt från lite lägre nivåer under sensommaren. Under förra året fördubblades antalet viltolyckor per månad mellan augusti och oktober.

Rådjursolyckor är vanligast i hela landet, förutom i Norrbottens län, men i övrigt så skiljer sig förutsättningarna åt. I södra halvan av Sverige har antalet vildsvinsolyckor ökat drastiskt det senaste decenniet. I vissa län är även hjortar ett påtagligt trafikproblem. I stora delar av landet, inte minst i skogslänen, är älgolyckor en stor risk som trafikanter bör vara extra vaksamma på, eftersom dessa olyckor blir särskilt allvarliga.

– Flest älgolyckor sker under hösten då både älgens brunst och älgjakten äger rum. Risken är ungefär dubbelt så hög på hösten jämfört med sommaren. Älgar är farligast att köra på och står för 80 procent av alla viltolyckor med dödlig utgång.

Trafikanter uppmanas att vara uppmärksamma på vägarnas sidoområden, särskilt vid åkrar, hyggen, sjöar samt där viltstängsel börjar och slutar. Vägmärket Varning för djur är uppsatt på platser där risken för viltolyckor är hög och ska tas hänsyn till. Framför allt är det dock viktigt att tänka på att anpassa hastigheten.

– Hastigheten är avgörande när en älg eller annat vilt plötsligt springer ut framför motorcykeln. Ju högre hastighet, desto längre bromssträcka. Är det mörkt ute eller mycket vegetation bör man i ännu högre grad sänka farten, eftersom sikten är sämre. Tänk också på att om ett djur går upp på vägen, följer ofta fler efter.

Vanligaste viltslag vid olyckor per län 2021 

Län (Viltslag 1, Antal) (Viltslag 2, Antal) (Viltslag 3, Antal)

Blekinge Rådjur 1171 Vildsvin 205 Älg/Dovhjort 41

Dalarnas Rådjur 2435 Älg 339 Vildsvin 42

Gotlands Rådjur 923 Örn 1 Dovhjort 1

Gävleborgs Rådjur 1496 Älg 160 Vildsvin 19

Hallands Rådjur 1575 Vildsvin 289 Älg 172

Jämtlands Rådjur 1082 Älg 427 Kronhjort 34

Jönköpings Rådjur 2888 Älg 457 Vildsvin 243

Kalmar Rådjur 3303 Vildsvin 493 Dovhjort 318

Kronobergs Rådjur 2229 Vildsvin 408 Älg 272

Norrbottens Älg 430 Rådjur 394 Örn 4

Skåne Rådjur 4282 Vildsvin 842 Dovhjort 725

Stockholms Rådjur 4423 Vildsvin 482 Älg 230

Södermanlands Rådjur 2135 Dovhjort 650 Vildsvin 547

Uppsala Rådjur 2603 Vildsvin 398 Älg 108

Värmlands Rådjur 3397 Älg 438 Vildsvin 68

Västerbottens Rådjur 728 Älg 356 Kronhjort 7

Västernorrlands Rådjur 934 Älg 302 Kronhjort 13

Västmanlands Rådjur 1319 Vildsvin 110 Älg 77

Västra Götalands Rådjur 8894 Älg 713 Vildsvin 642

Örebro Rådjur 1879 Vildsvin 212 Älg 179

Östergötlands Rådjur 2283 Dovhjort 745 Vildsvin 357

Totalt antal viltolyckor per län

Län Antal viltolyckor 2021 (Renolyckor, ej klassade som vilt)

Blekinge 1506 

Dalarnas 2846 

Gotlands 925 

Gävleborgs 1686 

Hallands 2127 

Jämtlands 1559 (402)

Jönköpings 3682 

Kalmar 4421 

Kronobergs 2984 

Norrbottens 833 (913)

Skåne 6187 

Stockholms 5363 

Södermanlands 3605 

Uppsala 3197 

Värmlands 3951 

Västerbottens 1104 (545)

Västernorrlands 1271 (61)

Västmanlands 1568 

Västra Götalands 10628 

Örebro 2421 

Östergötlands 3566

Statistikkälla: Nationella viltolycksrådet

Så minskar du risken att krocka med vilt

-Anpassa hastigheten till rådande förhållanden.

-Ta det extra försiktigt när du kör på vägar utan viltstängsel.

-Vidga ditt synfält. Titta inte bara på vägen.

-Vilda djur är ofta som mest aktiva och i rörelse vid gryning och skymning.

-Se till att motorcykelns utrustning fungerar som den ska, det gäller inte minst bromsar, däck och lysen.

-Respektera viltvarningsskyltar

Detta gäller vid viltolycka

Ring 112 och anmäl olyckan om björn, hjort, järv, lo, mufflonfår, rådjur, utter, varg, vildsvin älg eller örn är inblandad. Uppge olycksplats och vilken typ av djur det gäller samt i vilken riktning djuret har försvunnit om det inte finns kvar på platsen.

Märk ut platsen där olyckan har skett.

Sätt ut varningstriangel 200–300 meter från olycksplatsen. Flytta om möjligt din motorcykel till vägrenen eller parkeringsficka. Sätt på varningsblinkers.

Skulle du krocka med björn, varg eller vildsvin bör du öka avståndet för markeringen av olycksplatsen upp till 100 meter då dessa djur kan bli mycket aggressiva när de är skadade.

Skadat och dödat vilt ska omhändertas. Du får dock inte ta med dig ett dött djur, det tillfaller markägaren eller i vissa fall staten.

Läs mer om vad som gäller vid en viltolycka: LÄNK

Annons

Annons

Senaste utgåvan

Annonser