34 procents höjning nästa år

Du hittar hela promemorian på länken nedan. Det var i fredags som finansdepartementet publicerade detta angående förslaget till skatt på trafikförsäkringspremier och trafikförsäkringsavgifter.

Enligt förslaget ska försäkringsbolagen som meddelar trafikförsäkring betala skatt på premien. Skatten blir 34 procent av försäkringspremien, vilket självklart läggs på din premie.

Lagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2007 och regeringens förslag är nu skickat på remiss till den 24 januari.

Vad tycker du om att regeringen flyttar ansvaret för trafikskadade i större utsträckning till försäkringstagarna? Ge din kommentar här nedan.

Annons

Annons

Senaste utgåvan

Annonser