Många allvarliga motorcykelolyckor

En sammanställning från Vägverket av antalet vägtrafikdödade första halvåret 2004 visar att antalet omkomna barn och fotgängare minskat. Däremot ökade antalet dödade motorcyklister och mopedister

Läs mer »

Senaste utgåvan

Annonser