Många allvarliga motorcykelolyckor

En sammanställning från Vägverket av antalet vägtrafikdödade första halvåret 2004 visar att antalet omkomna barn och fotgängare minskat.
Däremot ökade antalet dödade motorcyklister och mopedister och är nu nästan lika högt som för hela fjolåret. Totalt omkom preliminärt 214 personer i trafiken första halvåret i år jämfört med 223 första halvåret 2003.

Redovisningen för årets första sex månader visar inte på någon större förändring från samma period i fjol.
Den ökade andelen dödade personer på tvåhjuliga motorfordon (MC och mopeder) är dock oroande. Samtidigt minskar antalet omkomna i mötesolyckor. Antalet dödade barn under 15 år och fotgängare har också minskat.

Utbyggnaden av mötesfria vägar och kommunernas insatser på att skapa säkrare gator ger positiva effekter, bland annat på mötesolyckor och olyckor med oskyddade trafikanter. Vägverket rapporterade för tre veckor sedan att av dödade personbilsförare under 25 år som omkom i singelolyckor under 2003 var tre av fyra alkoholpåverkade .Trenden mot allt flera alkoholrelaterade dödsolyckor visar vikten av insatser för att motverka rattfylleriet i trafiken.

Det mörkaste olycksåret för sveriges motorcyklister sedan 1970 är tveklöst år 1983 då totalt 84 motorcyklister polisrapporterades döda i olyckor. Samma år polisrapporterades 680 stycken allvarligt skadade motorcyklister.

TRAFIKDÖDADE 1999 – 2004
JANUARI – JUNI

Medeltal
1999 2000 2001 2002 2003 99-03 2004

TOTALT 252 266 244 274 223 252 214

Barn < 18 år 24 14 17 30 19 21 12
( < 15 år) 22 8 8 14 9 12 3
Gående 39 25 36 23 25 30 18

Mopedister 4 3 1 10 2 4 11

Motor- 13 21 14 13 19 16 30
cyklister

I mötes- 70 82 68 79 68 73 47
olycka

Uppgifterna för år 2003 och 2004 är prelininär statistik.

Annons

Annons

Senaste utgåvan

Annonser