Yamaha satsar på grön aluminium

Yamaha Motor har meddelat att företaget har nått en överenskommelse med en leverantör av aluminiumgods för upphandling av grönt aluminium och börjat använda det som råmaterial för delar hos Yamaha-motorcyklar från och med i februari 2023. Detta är, enligt Yamaha, första gången som så kallad ”grön” aluminium används vid tillverkning av japanska motorcyklar och företaget planerar att gradvis utöka användningen i motorcykel-tillverkningen framöver.

”Grönt aluminium” är aluminium som förädlas med förnybara energikällor för att släppa ut mindre CO2 vid tillverkningen. Aluminiumdelar står i Yamahas fall för 12% till 31% av den totala fordonsvikten på en motorcykel, så att använda grönt aluminium är en effektiv metod för att minska CO₂-utsläppen från råvarutillverkningsdelen av en produkts livscykel.

Genom utvecklingen av sin ingenjörs- och produktionsteknik och expertis har Yamaha Motor aktivt drivit på användningen av återvunnet aluminium, som nu sägs utgöra cirka 80 % av företagets aluminiumanvändning. Denna introduktion av grönt aluminium är tänkt att komplettera detta och kommer att användas för delar som fortfarande inte kan tillverkas med återvunnet material.

I linje med Yamaha Motor Group Environmental Plan 2050, siktar företaget på att uppnå koldioxidneutralitet genom alla sina affärsaktiviteter – inklusive hela leveranskedjan – till 2050. För att förverkliga detta har företaget satt som mål att byta till 100 % hållbara material till 2050, som bland annat handlar om att använda mer växtbaserade hartsmaterial, utveckla återvinningsbar polypropen och använda ”gröna” material och andra återvunna material för sina motorcyklar tillverkade i Japan och utomlands.

Annons

Annons

Senaste utgåvan