Världens minsta elhoj?

Huruvida det här verkligen är världens minsta körbara elmotorcykel eller ej är svårt att avgöra men vi kan konstatera att trovärdigheten sargas en del av öppningsscenen med den rostiga rörbiten som fungerar som styre…

Annons

Annons

Senaste utgåvan

Annonser