Världens minsta elhoj?

Huruvida det här verkligen är världens minsta körbara elmotorcykel eller ej är svårt att avgöra men vi kan konstatera att trovärdigheten sargas en del av

Läs mer »

Senaste utgåvan

Annonser