Välbesökt klassmöte

Mötet om Supersport 300-klassens vidare utveckling var välbesökt. Text och foto: Bengt Johannesson.

I samband med SM-finalen i roadracing på Anderstorpsbanan den 10-11 september avhölls efter första dagens tävlingar ett möte med förare från Supersport 300 och andra med intresse för klassen. Anledningen till mötet var att få fram synpunkter på hur klassen skulle kunna utvecklas.

Pelle Ferner, som själv kör SSP 300 med framgång, ledde mötet och samtidigt som åsikter och förslag kom från mötesdeltagarna matade Henrik Belin in dessa i en laptop, som pro-jicerades på en skärm. Således kunde mötesdeltagarna lätt följa diskussionerna och framkomna åsikter och förslag dokumenterades.

Det var inget beslutsmöte, utan insamling av åsikter och förslag att vidarebefordra till SVEMO:s grenchef Fredrik Hansson. Han är väldigt mån om att yngre roadracingförare ska kunna utvecklas under säkerhet och rimliga finansiella insatser. SSP 300 har rönt ett stort intresse med många deltagare. Från början var klassen tänkt att få yngre presumtiva roadracingförare att ta steget till att tävla på bana, men efter några säsonger så började även äldre förare vara med och tävla, så det blev en junior- och en senior-klass.

Seniorer och juniorer kör tillsammans i det fall att det sammanslagna antalet förare inte överstiger vad den aktuella tävlingsbanans licens tillåter. Annars separeras klasserna. I vilket fall som helst, så finns det snabba och mindre snabba förare i samma heat. De minst snabba förarna kunde ofta betraktas som en säkerhetsrisk vid omkörningar, och i sådana fall svartflaggades de, det vill säga att de fick lämna banan. Hur lösa detta pro-blem, så att alla får utbyte av sin satsning och den upplevelse man söker, blev en av mö-tets huvudfrågor.

Många förslag framkom, mer eller mindre väl genomtänkta. Ett förslag var, att redan vid anmälan till en tävling kunna välja om man ville köra i en grupp med långsamma förare eller med snabba. Vidare föreslogs att separera långsamma och snabba förare efter kval-heat. I det senare fallet blandas ändå snabba och långsamma förare, vilket är det man vill undvika ur säkerhetssynpunkt.

Som tidigare nämnts, så var det inte ett beslutsmöte, men det kom många förslag och synpunkter som nu främst Fredrik Hansson får analysera, och som förhoppningsvis leder till en vidareutveckling av unga roadracingförare.

Annons

Annons

Senaste utgåvan

Annonser