Vägarbeten för ökad säkerhet

Trefältsväg innebär att två körfält alterneras med ett körfält. Sidoräcken kommer också att sättas upp på delar av sträckan och på övriga sträckor rensas sidoområdet från fasta föremål. Dessutom sätts vilstängsel upp.

– Vi har mycket positiva erfarenheter från liknande ombyggnader, berättar Lars-Åke Glans, projektledare på Vägverket. Trefältsväg är ett effektivt sätt att minska antalet döda och svårt skadade i trafiken.

Cirkulationsplatser är också ett effektivt sätt att öka både framkomligheten och säkerheten i korsningar. På Västerleden byggs nu korsningarna med Mått Johanssons väg och på-/avfartsramperna söder om E20 (trafikplats Marielund) om till cirkulationsplatser.

Ombyggnaderna av E20, väg 53 och korsningarna på Västerleden ska bli klara under november i år. Vägarbetena kommer oundvikligen att påverka trafiken. Trafikanterna får räkna med sänkt hastighet, begränsad bredd och arbetsfordon på vägen.

– Begränsningarna i framkomlighet under byggtiden är nödvändiga för både vägarbetarnas och trafikanternas trygghet, säger Lars-Åke Glans, projektledare, Vägverket Region Mälardalen.

Annons

Annons

Senaste utgåvan

Annonser