Trafiken fortsätter öka

Trafiken på de statliga vägarna har ökat med 2,8 procent den senaste 12 månadersperioden. På europavägarna har trafiken ökat med 3,0 procent. På europavägarna i

Läs mer »

Vägarbeten för ökad säkerhet

Trefältsväg innebär att två körfält alterneras med ett körfält. Sidoräcken kommer också att sättas upp på delar av sträckan och på övriga sträckor rensas sidoområdet

Läs mer »

Senaste utgåvan

Annonser