Trafikutskottet kräver säkrare vägar för motorcyklister

Sten Bergheden, moderat ledamot i trafikutskottet har skrivit en fristående motion (2016/17:1856) där han bland annat ställer krav på säkrare vägar för motorcyklister.

Motionen i det här fallet är givetvis glädjande och ytterst viktigt för oss motorcyklister. Vad som också är glädjande är att Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att ta fram en handlingsplan för att göra vägar säkrare för motorcyklister och tillkännager detta för regeringen. Frågan kommer att debatteras i riksdagen 5 april.

Här nedan kan du ta del av motiveringen i motionen:

Motivering

Mellan juni 2014 och maj 2015 omkom 252 personer i vägtrafiken. Under samma tidsperiod mellan 2013–2014 omkom 272 personer i vägtrafiken. Varje förlorat liv är en förlust och vi måste fortsätta arbetet med en förbättrad trafiksäkerhet så vi minskar antalet offer i trafiken för varje år. I januari 2016 presenterade Trafikverket en strategi för ökad säkerhet på motorcykel och moped och ett av de prioriterade områdena är säkrare vägar. Sverige bör ta fram en tydlig handlingsplan på hur vi bör utforma våra vägar för att öka säkerheten för våra MC-åkare, och även verka för att den handlingsplanen blir ordentligt genomförd.

Sten Bergheden (M)

Annons

Annons

Senaste utgåvan

Annonser