Trafiken fortsätter öka

Trafiken på de statliga vägarna har ökat med 2,8 procent den senaste 12 månadersperioden. På europavägarna har trafiken ökat med 3,0 procent.

På europavägarna i storstadsområdena har trafiken, under samma period, ökat med 2,0 procent.
(+ 3,7 procent om mätpunkten vid Rosersberg ej räknas med). Mätpunkten vid Rosersberg på E4 mellan Stockholm och Arlanda har minskat med 3,4 procent.

Ökningstakten för lastbilstrafiken under perioden var 2,1 procent. På europavägarna ökade lastbilstrafiken med 1,1 procent.

Det andra kvartalet i år har trafiken ökat med 4,1 procent jämfört med motsvarande period förra året. Personbilstrafiken har ökat med 4,2 procent och lastbilstrafiken med 2,5 procent.

Annons

Annons

Senaste utgåvan

Annonser