Stor skillnad i bedömningen på uppkörning

Skillnaderna är stora och oförklarade. I Örnsköldsvik och Umeå godkändes 82 procent av de som körde upp under 2005. Samma siffra för Malmö och Farsta är 69 procent. Inom ett kontor kan det skilja 40 procentenheter på möjligheterna att bli godkänd på ett förarprov. Det är under kraven som Vägverket själva har satt upp och spridningen mellan inspektörer har snarare ökat än minskat de senare åren.

Även bland de som kör upp privat är skillnaden mellan kontoren stor, som lägst 33 procent och som högst 67 procent.

– De som kör upp ska kunna förvänta sig att bli likvärdigt bedömda, oavsett vilken inspektör de kör upp för och oavsett var i landet de bor. Vägverket måste bli bättre på att analysera vad de stora skillnaderna i bedömning beror på och åtgärda bristerna. Det är anmärkningsvärt att skillnaderna mellan inspektörerna och mellan kontoren har ökat, i stället för att minska, under den tid vi granskat, säger riksrevisor Lennart Grufberg.

Annons

Annons

Senaste utgåvan