Starkt stöd för trafiksäkerheten idag

Det gäller till exempel mitträcken på större vägar, cirkulationsplatser (rondeller), automatisk hastighetsövervakning med kamera, alkolås och bilbältespåminnare. Detta framgår av den årliga undersökning som SCB genomfört på uppdrag av Vägverket. Detta meddelas av Vägverket i deras senaste pressmeddelande.

Omkring 70 procent anser att automatisk övervakning med kamera är ett bra sätt att kontrollera hastigheten.
Det finns också ett starkt stöd för variabla hastighetsgränser som anpassas efter trafik- och väderförhållandena. Nära 80 procent anser att hastighetsgränserna borde vara variabla.

Kvinnor är generellt mer positiva än män och äldre mer positiva än yngre till olika trafiksäkerhetsåtgärder.

Vad tycker du? Diskutera nedan eller i forumet.

Fotnot: I undersökningen ställdes frågor om trafiksäkerhet (attityder och beteenden) till omkring tiotusen slumpmässigt valda personer i åldrarna 15 – 84 år. Svarsfrekvensen var ca 65 procent.

Annons

Annons

Senaste utgåvan