Starkt stöd för trafiksäkerheten idag

Det gäller till exempel mitträcken på större vägar, cirkulationsplatser (rondeller), automatisk hastighetsövervakning med kamera, alkolås och bilbältespåminnare. Detta framgår av den årliga undersökning som SCB

Läs mer »

Senaste utgåvan