Stadig MC-försäljning

September är den månad som MC-branschen, som är en tydlig säsongs-bransch, kan börja se hur årets försäljningssiffror kommer att yttra sig. 2021 är dock ett svårt år för att dra för tydliga växlar av nyregistrerings-statistiken. Detta då branschen gick igenom teknikskiftet från Euro 4 till Euro 5* vid senaste årsskiftet. Denna statistiska effekt syns särskilt tydligt för bensindrivna mopeder.

Noterbart är att nyförsäljningen av motorcyklar och eldrivna mopeder i september ligger stabilt jämfört med föregående år. Det visar att branschen nu säljer ungefär lika många fordon som förra året. Detta är glädjande med tanke på utmaningarna med transporter och halvledare branschen brottas med.

Avvikande registreringssiffror pga. regelskifte Euro 4 till Euro 5*

Med anledning av att moped- och motorcykelbranschen gick från Euro 4 till Euro 5 regelverk 31 december 2020 har ett fåtal importörer och många privatpersoner förregistrerat sina fordon i slutet av året vilket påverkar registreringssiffrorna för helåret 2020. Siffrorna för 2021 kommer därför att påverkas negativt under året eftersom de förregistrerade fordonen inte registreras som nya igen.

 Motorcyklar totalt
Januari – september 202011 488Januari – september 202110 613 – 8%*
 Mopeder klass 1 totalt
Januari – september 202013 631Januari – september 20217 541 -45%*
 Varav eldrivna mopeder
Januari – september 20203 329Januari – september 20213 107      – 7%*
       

     September 2021:

 20202021Förändring
Motorcyklar totalt755754  0*
Mopeder totalt1 375848-38%*
Varav eldrivna mopeder382334-13 %*

Källa: McRF

Annons

Annons

Senaste utgåvan

Annonser