SMC:s utbildning kvalitetsstämplas


I söndags stod det klart att Sveriges Motorcyklister, SMC, blivit godkända och får ta emot MC-tillverkarnas kvalitetsstämpel ”European Motorcycle Training Quality Label”. SMC har bedrivit frivillig fortbildning för motorcyklister under 45 år och är världsledande på området. SMC är den enda utbildaren i Norden som certifierat sin MC-utbildning.

SMC School arrangerar varje år omkring 300 kurser med 15 000 deltagarplatser. Det handlar om allt från broms- och manöver på parkeringsplatser, kurvteknik på gokartbanor och storbanor samt gruskörning. SMC School har under årens lopp utbildat och fortbildat egna instruktörer och resurspersoner, utvecklat kursplaner och hela koncept och sedan översatt detta till engelska inför certifieringen. Till största delen har detta bekostats av medlems- och deltagaravgifter.

Detta är en stor nyhet för SMC och våra 700 frivilliga i School-verksamheten som lägger ner 120 000 ideella timmar för att fortbilda MC-förare. Våra medlemmar efterfrågar fortbildning för att bli säkrare och mer riskmedvetna MC-förare. Kurserna bidrar till att öka säkerheten och nå Nollvisionen i Sverige, säger Jesper Christensen, generalsekreterare i SMC.

Alla instruktörer har utbildats utifrån det gemensamma kurskoncept för att ge en likvärdig plattform i hela landet. För varje kurstyp finns separata riktlinjer. Hela SMC:s kurskoncept har nu certifierats.

Kvalitetsstämpeln betyder att våra deltagare kan känna sig trygga i att gå på kurs med SMC School. Allt material finns på hemsidan och kurserna genomförs på samma sätt över hela landet. Samtliga kurser erbjuds SMC-medlemmar till självkostnadspris. SMC lägger omkring två miljoner kronor per år på kursverksamheten, säger Jesper Christensen.

MC-tillverkarna i Europa startade tillsammans med den tyska organisationen Deutscher Verkherssicherhetsrat, DVR en certifieringsmodell för MC-fortbildning för två år sedan. SMC är hittills den enda MC-utbildaren i Sverige som certifierats och den sjunde i ordningen i Europa.

Certifieringen öppnar nya dörrar för SMC. Vi har kontaktats av MC-organisationer ibland annat Norge, Finland, Island, Cypern, USA och Brasilien för att berätta om kurskonceptet. Många vill kopiera SMC:s unika kurser men behöver utbildning av SMC School för att komma igång, berättar Jesper Christensen som ser fram emot att öka säkerheten för motorcyklister i hela världen.

Certifieringen har redan gett resultat. Alla som köper en ny motorcykel av MC-tillverkarna BMW, Honda, MV Agusta och Suzuki får en SMC-kurs med på köpet.

Läs mer på www.svmc.se/school

Om DVR: www.dvr.de/

Jesper Christensen Generalsekreterare

070-557 75 00

jesper.christensen@svmc.se

Sveriges MotorCyklister, SMC, är en intresseorganisation för motorcyklister.

Annons

Annons

Senaste utgåvan