Schuberths VD Jan-Christian Becker förevisar Meikon Kawakami, föraren med den mest populära hjälmdesignen, den nya Schuberth R2 i ”Nemesis Yellow”.

Gerry