Registreringsstatistik november 2021 – Inga överraskningar

För en så tydlig säsongsbransch som moped- och motorcykelbranschen är perioden november till och med februari ofta mycket händelselös avseende antalet nyregistrerade mopeder och motorcyklar. 

 2021 är det tre yttre faktorer som påverkar så tydligt att statistiken de facto inte är tillräckligt tillrådlig för att vi ska kunna dra konkreta slutsatser.

  1. Det är för få som köper nya motorcyklar under vintern att dessa inte påverkar årsresultatet nämnvärt
  2. Som tidigare nämnts genomgick mc-branschen ett regelskifte från Euro4 till Euro5 mellan förra och detta år vilket ger en skev bild av den reella försäljningen av nya fordon.
  3. Moped- och mc-branschen påverkas tydligt av den brist på transportkapacitet och reservdelar all handel – inte bara fordonsindustrin – för närvarande upplever.
Motorcyklar totalt
Januari – november 202012 375Januari – november 202111 521 – 7%*
 Mopeder klass 1 totalt
Januari – november 202015 968Januari – november 20218 571 – 46%*
 Varav eldrivna mopeder
Januari – november 20204 099Januari – november 20213 522      – 14%*
       

 November 2021:

 20202021Förändring
Motorcyklar totalt395355  – 10%*
Mopeder totalt1 071378– 65%*
Varav eldrivna mopeder392158– 60%*

Avvikande registreringssiffror pga. regelskifte Euro 4 till Euro 5 * 

Med anledning av att moped- och motorcykelbranschen gick från Euro 4 till Euro 5 regelverk 31 december 2020 har ett fåtal importörer och många privatpersoner förregistrerat sina fordon i slutet av året vilket påverkar registreringssiffrorna för helåret 2020. Siffrorna för 2021 kommer därför att påverkas negativt under året eftersom de förregistrerade fordonen inte registreras som nya igen.

Källa: McRF

Annons

Annons

Senaste utgåvan