Fler besiktningsstationer i landet men färre tekniker

Antalet besiktningsstationer i Sverige har blivit fler samtidigt som antalet besiktningstekniker har blivit färre. Snittpriset för att besikta ett fordon varierar; det är dyrare för en personbil och billigare för lätta lastbilar och motorcyklar.

Transportstyrelsens årliga rapport om läget på besiktningsmarknaden är nu klar. Rapporten beskriver utvecklingen under 2018 men även utvecklingen över tid sedan besiktningsmarknaden avreglerades 2010.

– Överlag fungerar besiktningsverksamheten på samma sätt som innan omregleringen. Under 2018 har konkurrensen ökat genom att antalet besiktningsstationer blivit fler. Tillgängligheten har också blivit bättre, säger Peter Holmlund, utredare på Transportstyrelsen.

Kort om besiktningsmarknaden 2018:

  • Blandad prisutveckling. Några besiktningar har blivit dyrare och andra billigare jämfört med konsumentprisindex, KPI.
  • Fler besiktningsstationer för lätta fordon, från 473 till 500 under året, vilket motsvarar 6 procent.
  • Färre verksamma besiktningstekniker, från 2 066 till 1 994, vilket motsvarar 3,5 procent.

Länk till rapporten

Senaste utgåvan

Annonser

%d bloggare gillar detta: