Omfattande vägarbete på E4

Asfalten i det högra körfältet i båda riktningarna är sliten och ska förbättras. Omkörningsfältet asfalteras inte och där kan trafiken passera.

– Ett långt tåg av maskiner värmer den befintliga asfalten, fräser bort den och lägger ny asfalt i ett svep, förklarar Ulf Söderberg, projektledare på Vägverket Region Mälardalen.

Det blir trångt att passera vägarbetet och hastigheten begränsas till 50 respektive 70 km/tim. När maskinerna arbetar vid trafikplatserna kan det bli lite extra stökigt.

– Jag hoppas att trafikanterna tar det försiktigt förbi arbetsplatsen har förståelse för de störningar som arbetet medför, säger Ulf Söderberg, projektledare på Vägverket Region Mälardalen.

Källa: Vägverket

Annons

Annons

Senaste utgåvan