Omfattande vägarbete på E4

Asfalten i det högra körfältet i båda riktningarna är sliten och ska förbättras. Omkörningsfältet asfalteras inte och där kan trafiken passera. – Ett långt tåg

Läs mer »

Senaste utgåvan