”The Doctor” slog tillbaka i de sista självande minuterna av testdagen.

Gerry