Utseende hämtat direkt från 1290 Super Duke R samt en ny TFT-instrumentering som även fungerar som smartphone display. Kan en 16-åring önska sig mer av en motorcykel?

Gerry