Balansaxeln längst till vänster, den nya vevaxeln i mitten och växellådan längst till höger.

Gerry