Kör motorcykel som om du älskar livet!

Kör motorcykel som om du älskar livet! Fotograf: Gustav Mårtensson

Majoriteten anser sig vara bättre förare än alla andra. Detta stämmer förstås inte. Sveriges MotorCyklister, SMC, önskar att alla trafikanter blir bättre på att visa hänsyn, oavsett hur många hjul man har på sitt fordon.

Nu på våren bör man vara extra vaken eftersom motorcyklisterna dyker upp på vägarna. Motorcyklar är små och syns inte lika bra som stora fordon. Motorcyklisterna är dessutom ovana i början av säsongen. Därför är det viktigt att köra försiktigt. Alla vill ju komma säkert hem till dem vi älskar.

Antalet motorcyklar har nästan fördubblats sedan millennieskiftet 2000. Samtidigt har antalet omkomna och svårt skadade varit konstant eller minskat de flesta åren.  Den trenden vill Sveriges MotorCyklister, SMC, gärna se en fortsättning på. Här kommer de viktigaste råden från SMC för att vara säkrare i trafiken. Råden har till stor del samlats in av motorcyklisterna själva på olika forum.

Din körstil är viktig!

– Håll avståndet till andra trafikanter och skapa egna utrymmen. Kör mitt i din vägbana, det är tillåtet att ta plats och du syns bättre. Gena aldrig över i motsatt körbana. Ha handlingsberedskap – om något oväntat händer ska du kunna stanna inom siktsträckan.

– Utgå från att ingen ser dig och kör utifrån det. Lita inte på någon annan i trafiken än dig själv. Du själv är den viktigaste faktorn för din överlevnad!

– Kör aldrig om i en korsning eller vid en anslutande väg. Bilar kan svänga ut eller göra vänstersväng. De flesta dödsolyckor med andra trafikanter sker i korsningar.

– Hastigheten har en avgörande betydelse och i majoriteten av dödsolyckorna har hög fart bidragit till olyckan. Ju snabbare du kör, desto längre blir din reaktions- och bromssträcka.

– Anpassa fart och körstil efter vägmiljö, övrig trafik och gällande hastighet. En motorcyklist har inte råd att chansa!

– Kör aldrig över din förmåga och fall inte för grupptrycket när du är ute med dina hojkompisar. Det viktigaste är att komma fram, inte att vara först.

Ta hand om dig och din MC!

– Sköt om din motorcykel, byt däck, kolla bromsar och belysning. Kör alltid med minst halvljus!

– Skaffa ett MC-körkort innan du börjar köra hoj. Statistiken visar att nästan en tredjedel av dem som dör i MC-olyckor saknar körkort och de flesta äger inte ens en motorcykel. Låna därför inte ut din motorcykel till vem som helst.

– Kör aldrig påverkad av alkohol eller droger. Det låter som en självklarhet, men tyvärr är nästan en tredjedel av de som dör i trafiken på motorcykel påverkade. De flesta av dessa har inte heller MC-körkort.

– Använd heltäckande skyddskläder och godkänd hjälm. Komplettera med ryggskydd. Ta inte för givet att du syns, oavsett vad du har på dig! Hjälp dina medtrafikanter genom att göra dig så synlig som möjligt.

Övning ger färdighet!

– Trafikverkets djupstudier visar att många MC-förare som varit med i olycka haft bristande bromsteknik. Välj en motorcykel med ABS-bromsar nästa gång. Träna bromsteknik på egen hand eller häng med SMC på en kurs i början av säsongen.

– Tre fjärdedelar av singelolyckorna sker i kurvor. SMC erbjuder kurser i kurvteknik under hela MC-säsongen. På dem lär du dig att köra på kurviga vägar på ett effektivt och säkert sätt. En bonus är att det blir roligare att köra motorcykel.

– Visa hänsyn! I trafiken spelar alla i samma lag där ingen vill dödas eller skadas. Självklart vill vi alla komma säkert hem till dem vi älskar.

Fler tips till motorcyklister och till andra trafikanter finns på SMC:s hemsida svmc.se

Annons

Annons

Senaste utgåvan

Annonser