Stötdämparen arbetar nu via ett länkage, förut var den direkt monterad i svingen.

Gerry