Triss i kammar. Original till vänster, KTM:s ”rallykam” i mitten och AGAP:s värsting till höger. Det är framförallt avgasnocken på AGAP som har betydligt längre duration.

Gerry