Den heldigitala instrumenteringen jobbar bra hela dagen och man störs inte av några irriterande reflexer.

Gerry