Paracas är ett naturreservat med många skyddade djur- och fågelarter.

Gerry