Ivriga tävlande i full fart med att svara på Motorrads quiz.

Gerry