Besöksparkeringen välfylld med en stor variation på maskinparken.

Gerry