Verkstaden är i nuläget uppdelat i en BMW- och en Ducatiavdelning. Just verkstaden är något grabbarna håller extra varmt om hjärtat.

Gerry