Från vänster; Jonny Widholm, Husqvarna. Francisco Franze, Vitpilsägare. Jan Kullman, AVA MC.

Gerry