Hårdsatsning på trafikövervakning

Måndagen den 1 juli 2002
Hastighetsövervakning inom City polismästardistrikt, under kvällen.
Beteendeövervakning inom Södertörn och Södertälje hela dagen.

Tisdagen den 2 juli 2002
Hastighetsövervakning Lv 226 inom Söderorts polismästardistrikt.
Hastighetsövervakning E4 inom Södertörns polismästardistrikt.
Hastighetsövervakning inom City polismästardistrikt.

Onsdagen den 3 juli 2002
Bälteskontroll Lv 225 under dagen
Farligt godskontroller inom hela länet.

Torsdagen den 4 juli 2002
Nykterhetskontroll Hamnar
Beteendeövervakning E4, E18 inom Norrorts polismästardistrikt under kvällen

Fredagen den 5 juli 2002
In och utfartstrafiken
Hastighetsövervakning Lv 276-Lv 274 inom Roslagens polismästardistrikt.

Annons

Annons

Senaste utgåvan

Annonser