För dyrt med odlat bränsle

Odlade jordbruksprodukter blir för dyra att omvandla till fordonsbränslen. Skogsrester och energiskog erbjuder bättre ekonomiska villkor för en effektiv produktion av biodrivmedel. Därmed kommer bränslen

Läs mer »

Hårdsatsning på trafikövervakning

Måndagen den 1 juli 2002 Hastighetsövervakning inom City polismästardistrikt, under kvällen. Beteendeövervakning inom Södertörn och Södertälje hela dagen. Tisdagen den 2 juli 2002 Hastighetsövervakning Lv

Läs mer »

Senaste utgåvan

Annonser