Gemensamma mästerskapstävlingar

Tävlingsledaren Harald Stensrud. Text och foto: Bengt Johannesson.

Under helgen den 27-28 juli kördes både svenska och norska mästerskapstävlingar i roadracing på Gelleråsbanan utanför Karlskoga. Inte sedan 1980-talet har detta skett, då tävlingarna anordnades gemensamt av Västra MK och Solør MCK. Det var ett strategiskt beslut eftersom Karlskoga ligger mitt emellan Stockholm och Oslo.

Nu i år har det alltså återupptagits, och även den här gången är Solør MCK involverad, men nu tillsammans med Karlskoga Motorförening. Tävlingsledare för det totala arrangemanget var norrmannen Harald Stensrud, och han framhåller att samarbetat fungerar mycket bra. Funktionärerna runt banan kom från båda klubbarna, och den svenska speakern Micke Sundgren berömde deras arbete vid flera tillfällen.

Eftersom det skiljer sig något mellan de svenska och norska tekniska reglementena kördes mästerskapsklasserna separata, men klasserna med cup-karaktär kördes med blandat svenska och norska förare. Under lång tid tillbaka, innan årets tävlingar, kördes det norska mästerskapet under helgen som inledde den så kallade Speed week, och det svenska mästerskapet avslutade.

Det är inte uteslutet att det blir fler gånger som man samarrangerar de norska och svenska mästerskapen säger Harald Stensrud avslutningsvis.

Annons

Annons

Senaste utgåvan

Annonser