Andreas Viking jobbar på Carlbarks Motor, är i Spanien som guide och lägger rutter.

Gerry