Lasse Carlbark skiner ikapp med den spanska solen, och det gjorde alla vi andra också, redan efter de första kurvorna!

Gerry