Enklare regler för import av fordon

På Vägverkets hemsida hittar vi följande om de nya reglerna:

Sammanfattningsvis innebär modellen följande.

Nya fordon ska
– vara EG-typgodkända,
– vara nationellt typgodkända i Sverige (där så är möjligt),
– uppfylla samtliga tillämpliga EG-särdirektiv,
– vara styckevis godkända med tillämpning av alternativa krav om det finns godtagbara skäl och tvingande särdirektiv inte hindrar detta. De alternativa kraven ska vara i nivå med EG-kraven.
Avsteg är möjliga enbart för fordon som någon har ärvt eller tar med sig vid flyttning.

Begagnade fordon ska
– vara EG-typgodkända,
– uppfylla samtliga tillämpliga särdirektiv,
– uppfylla nationella regler i ursprungslandet som bedöms likvärdiga med EG-kraven,
– uppfylla nationella regler i ursprungslandet som bedöms likvärdiga med dem som gäller i Sverige för fordon av samma slag och fordonsår (äldre fordon).
Avsteg är möjliga enbart för fordon som någon har ärvt eller tar med sig vid flyttning.

Ett fordon anses som begagnat om det antingen har varit registrerat i mer än sex månader och har en körsträcka över 6 000 kilometer eller om det har varit registrerat i mer än 12 månader.
Kraven kan verifieras antingen genom dokumentation (såsom CoC, typintyg, tillverkar- eller generalagentsintyg) eller genom provning och kontroll (teknisk tjänst, besiktningsorgan). För äldre fordon ska det dock finnas möjlighet att pröva den tekniska specifikationen på ett enklare sätt.
En databas med teknisk information kan underlätta verifieringen när dokumentation saknas. Förutsättningarna för att inrätta en sådan databas bör undersökas.

Annons

Annons

Senaste utgåvan

Annonser