Enklare regler för import av fordon

På Vägverkets hemsida hittar vi följande om de nya reglerna: Sammanfattningsvis innebär modellen följande. Nya fordon ska – vara EG-typgodkända, – vara nationellt typgodkända i

Läs mer »

Senaste utgåvan

Annonser