Informationsflöde: instrumentering med riklig, men delvis svåravläst information.

Gerry