Allt fler nya motorcyklar inom EU

Motorcykelregistreringarna i EU ökade med 8,5% under de första nio månaderna av 2019. Nyregistreringar av motorcyklar inom EU nådde 912 972 enheter under de första 9 månaderna av 2019, enligt den senaste uppskattningen av European Association of Motorcycle Manufacturers (ACEM). Detta motsvarar en ökning med 8,5% jämfört med samma period 2018. I Sverige ökade nyförsäljningen med 4,3% under den aktuella perioden.

Italien är fortfarande den största europeiska motorcykelmarknaden med 198 119 enheter (6,2% ökning på årsbasis) följt av Frankrike (161 822 motorcyklar, + 11,6%), Tyskland (151 241 motorcyklar, + 7,5%), Spanien (136,543 motorcyklar, + 10,2%) och Storbritannien (84 591 motorcyklar, + 1,7%). I Sverige ökade nyregistreringar av motorcyklar från 9326 motorcyklar under januari-september 2018 till 9723 motorcyklar under motsvarande period i år, vilket motsvarar en ökning med +4,3%.

Motorcykelregistreringarna ökade i alla EU-länder.

Annons

Annons

Senaste utgåvan

Annonser